Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Pharmastock B2B

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Προσαρμόζουμε την πολιτική μας στη δυναμική και τις ανάγκες του κάθε φαρμακείου ξεχωριστά . Προσφέρουμε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με εναλλακτικούς τρόπους(live chat ,sms , e-mail , Pharmastock Pharmacy App) .
competitive prices
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Εξασφαλίζουμε για τα συνεργαζόμενα φαρμακεία τη μέγιστη κερδοφορία μέσω ημερήσιων και ειδικών προσφορών μέσω του website ,του εποχικού καταλόγου και του τηλεφωνικού κέντρου .
Pharmastock stars
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Ορθή αποθήκευση και μεταφορά των φαρμάκων με ιδιαίτερη μέριμνα για τα θερμοευαίσθητα προιόντα .Επενδύσεις σε αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και συλλογής φαρμάκων ( ROWA ,SSI SCHAEFER , PICK2CART , RF PICKING SCANNER ) .Ορθή διαχείριση επιστροφών.
Transfers
ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Εφοδιάζουμε τα φαρμακεία έως και 3 φορές την ημέρα αλλά και με έκτακτες παραδόσεις . Ο ιδιόκτητος μας στόλος αποτελείτε από χαρτογραφημένα οχήματα με σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας και καταναλώνουν φυσικό αέριο μειώνοντας το αποτύπωμα C02 .

TOP BRANDS